Helm 101

Helm, Kubernetes için geliştirilmiş bir paket yöneticisidir. Bunu Linux ortamındaki apt veya yum gibi düşünebilirsiniz, helm bizim için kubernetes ortamında çalışan uygulamalarımızın kaynaklarını (deployment, statefulset, service, ingress vb.) kolayca yönetebilmemizi ve karmaşıklıklardan kurtulmamızı sağlar. Peki helm tüm bunları nasıl yapıyor? Helm, chart dediği yapıyı kullanarak uygulamamıza ait olan tüm kaynakları tek bir noktadan yönetmemizi sağlıyor, örneğin bir web uygulamamızın olduğunu ve bu uygulamanın elasticsearch, mysql gibi bağımlılıklarının olduğunu düşünelim, uygulamamız için kubernetes kaynaklarını oluşturduktan sonra bağımlılıkları için de aynı şekilde bu kaynakları hazırlamamız gerekiyor....

2022 January 17 · 7 min · Dogukan Turan